Site

Links

Designer

About Me

*MY BEST FRIEND JULIA $TARK*^^

Hêy mêînê kleîne Julî

Dû bîst wîrklîch îmmêr für mîch dâ, wênn îch prôblêmê hab. $ogâr ân mêinêr  Geburtstag$party (20.01.2007) $tandêst dû mîr bêi! Ohnê dîch wärê îch jêtzt nôch nîcht bêrêit dârübêr zu rêdên! Du bist mêin êin und âllê$!

I lôvê yôû $o mûch! dû mîch âuch?!

HxDxGxDxLxFxIxUxExAxWxExPxGxWxBxIx

BFxODER???

i love you von Herzen

mit Schmerzen

mit Liebe

und Hiebe

Und Hier noch ein Bild nur für dich

 

 

 

 

Gratis bloggen bei
myblog.de